Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 4, 2021

“Bốn cùng” với nhân dân, bảo vệ bình yên biên giới

Không chỉ vận động bà con xây dựng kinh tế mới, xóa bỏ tập tục lạc hậu, các anh còn trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu đen tối của những phần tử phản động, giữ gìn sự bình yên cho thôn làng.

Tăng cường cán bộ chiến sĩ về cơ sở

Những năm qua, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” tác động vào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) phía Bắc nói chung và Lai Châu nói riêng. Chúng tăng cường các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc nhằm tác động, làm mất ổn định tình hình an ninh chính trị.

Lai Châu là địa bàn có nhiều đồng bào DTTS sinh sống, với những nét riêng về bản sắc văn hóa; trình độ dân trí của một bộ phận quần chúng còn thấp, hiện tượng mê tín dị đoan, tập tục lạc hậu, lớp “thần quyền” vẫn còn tồn tại…

Đây là điều kiện thuận lợi để các loại đối tượng lợi dụng tôn giáo, dân tộc và các vấn đề xã hội khác hoạt động, gây phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Nổi lên là hoạt động tuyên truyền tà đạo, đạo lạ như đạo “Bà cô Dợ”, đạo “Giê sùa”, Pháp luân công, Đức chúa trời mẹ,…; hoạt động lập “Nhà nước Mông”; tranh chấp, khiếu kiện tại các vùng di dân tái định cư công trình thủy điện…

'Bốn cùng' với nhân dân, bảo vệ bình yên biên giới
CBCS phòng An ninh đối nội tuyên truyền pháp luật cho người dân. (Nguồn: laichau.gov.vn)

Là đơn vị nghiệp vụ an ninh quan trọng của Công an tỉnh Lai Châu, phòng An ninh đối nội có nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong lĩnh vực dân tộc, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải phóng mặt bằng, tập trung đông người gây rối, biểu tình, đình công; phòng ngừa và đấu tranh chống hoạt động phản động, chống khủng bố. Qua đó, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Mặc dù đội ngũ cán bộ còn trẻ, trình độ, kinh nghiệm chưa đồng đều, đảm nhiệm công tác ở địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, giao thông đi lại, thông tin liên lạc còn nhiều khó khăn, song, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, tập thể CBCS phòng An ninh Đối nội luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, đoàn kết một lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh vô hiệu hóa, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các đối tượng; góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, phòng An ninh Đối nội luôn chú trọng công tác tăng cường cơ sở, thực hiện “bốn cùng” với nhân dân.

Phòng xác định đây là chủ trương, giải pháp cơ bản, xuyên suốt trên các mặt công tác, qua đó chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, các vấn đề xã hội khác của các thế lực thù địch; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ổn định tình hình an ninh xã hội ngay tại cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020, nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác chuyên môn, phòng An ninh Đối nội đã tăng cường 80% quân số với trên 600 lượt CBCS xuống cơ sở, thực hiện “bốn cùng” với nhân dân, làm nhiệm vụ vận động quần chúng tham gia củng cố hệ thống chính trị, phát hiện, tham mưu và phối hợp giải quyết tình hình lợi dụng tôn giáo, dân tộc, các vấn đề xã hội khác gây phức tạp về ANTT ngay tại cơ sở.

Để làm tốt công tác này, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo CBCS nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện; lựa chọn những cán bộ am hiểu về phong tục tập quán của địa phương, biết tiếng dân tộc làm nòng cốt trong các tổ công tác ở cơ sở, cán bộ biết nhiều thì đi kèm cán bộ biết ít, cán bộ biết tiếng dân tộc đi cùng với cán bộ không biết tiếng để tận tình chỉ bảo.

Mặt khác, đơn vị cũng hướng dẫn CBCS khi đi công tác địa bàn phải thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để chia sẻ, giúp đỡ nhân dân trong lao động, sản xuất, tháo gỡ những vướng mắc trong tư tưởng để quần chúng hiểu và chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động của kẻ địch và phần tử xấu, giáo dục, thuyết phục, cảm hóa những đối tượng có tư tưởng chống đối, giải thích, vận động nhân dân không nghe theo luận điệu của kẻ xấu, tập trung sản xuất, ổn định đời sống, đoàn kết dân tộc.

Do làm tốt công tác tăng cường cơ sở, bám nắm địa bàn, thực hiện “4 cùng”, gắn bó với nhân dân và bằng nhiều hành động giúp dân cụ thể nên trong những năm qua, CBCS phòng An ninh đối nội luôn đón nhận được những tình cảm quý mến, tạo dựng được lòng tin của nhân dân.

Quần chúng đồng tình, ủng hộ, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trở thành chỗ dựa vững chắc cho lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình, tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp tại cơ sở; tuyên truyền vận động gia đình, dòng họ chấp hành tốt pháp luật, không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu.

Nhờ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, phòng An ninh đối nội đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đập tan âm mưu chính trị đen tối của các thế lực thù địch, truy bắt và khởi tố nhiều đối tượng phản động như Lầu Vả Lềnh, Giàng A Dua…

'Bốn cùng' với nhân dân, bảo vệ bình yên biên giới
CBCS của đơn vị bám sát địa bàn, nắm tình hình cùng người dân lao động, sản xuất. (Nguồn: laichau.gov.vn)

Trong quá trình thực hiện công tác tăng cường cơ sở, CBCS đơn vị thường xuyên tiếp xúc, tranh thủ người có uy tín, trưởng dòng họ, trưởng điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo để vận động họ giáo dục, tuyên truyền cho người thân, gia đình không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu.

Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội ở địa phương, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân ở các địa bàn xung yếu, trọng điểm, chiến lược quan trọng của tỉnh.

Để công tác tăng cường cơ sở, thực hiện “bốn cùng” với nhân dân được thực hiện thường xuyên và thực sự phát huy hiệu quả, cấp ủy, lãnh đạo đơn ủy đã luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng và quan tâm, động viên CBCS khắc phục khó khăn, gian khổ, bám trụ địa bàn; quản lý tốt CBCS, kịp thời phát hiện, uốn nắn những CBCS có biểu hiện lệch lạc, không để mắc sai phạm, kỷ luật; chú trọng phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của đơn vị và việc học tập, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị đặt ra cho CBCS phòng An ninh Đối nội ngày càng lớn. Song với tinh thần trách nhiệm, mưu trí, sáng tạo, nguyện hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tập thể CBCS phòng An ninh Đối nội quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tiếp tục bám trụ địa bàn, thực hiện tốt “bốn cùng” với nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

An Giang: Hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia phòng chống dịch Covid-19 An Giang: Hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia phòng chống dịch Covid-19

Những đồ hỗ trợ thiết yếu góp phần giúp chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân xã Som, Campuchia bớt khó …

Nghệ An nỗ lực gìn giữ bình yên đường biên giới 468km Nghệ An nỗ lực gìn giữ bình yên đường biên giới 468km

Với đường biên giới tiếp giáp với Lào dài nhất cả nước, tỉnh Nghệ An luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác …Source link

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

- Advertisement -

Bài viết mới nhất