Lễ khai mạc World Cup 2018 đã chính thức diễn ra vào ngayf14/6, và Facebook cũng đã sẵn sàng chào mừng bằng việc bổ sung hàng loạt hiệu ứng...